Tvinges til flatehogst

Trodde du at flatehogst er den eneste lønnsomme måten å hogge skog på? Da tar du, som mange innen skognæringen feil. I Sverige har skogskjøtselsprofessoren Mats Hagner lenge vist fram en metode basert på plukking av skadde trær, utvokste trær og trær som byr på sterk konkurranse med de beste framtidstrærne. Men rigide regler stikker kjepper i hjulene.

Hagner dokumenterer at dette skogbruket ikke bare lønner seg, men virkelig gir store fordeler i form av virkeskvalitet, størrelse på stokkene og reduserte utgifter til planting. Og tilfeldigvis råker det til at det også gir mer naturvern og bedre opplevelsesskog.

I Sverige lar man imidlertid ikke folk bestemme selv hvordan skogen skal hogges, der er det bare «beprövade» metoder som tillates, hvilket stort sett vil si flatehogst. Derfor er det forbudt å bruke den mest lønnsomme og miljøvennlige metoden. Se et innslag fra STV-4 som forteller historien om skogeieren som ønsker å ta skikkelig vare på skogen sin, men som ikke får lov å hugge dersom han ikke benytter snauhogst.