Underskriftsaksjon mot sprøyting av skog i Follo

Sprøytingen vil medføre at næringsgrunnlaget for en rekke dyrearter ødelegges. NOA støtter aksjonen. SAKEN AVGJØRES 1.FEBRUAR.

For mer informasjon, og for mulighet til å gi din stemme mot sprøytingen, følg lenken:

http://www.underskrift.no/vis.asp?kampanje=3753

Gi din stemme nå!