Underskriftskampanje for dobbeltspor Oslo – Ski

De siste årene har det vært stappfulle tog, trengsel og forsinkelser på strekningen Oslo – Ski. Det er ikke avsatt midler til dobbeltspor i Nasjonal Transportplan (NTP) Nå kan du engasjere deg ved å være med på underskriftskampanje.

Det at utbygging av dobbeltspor ikke står i NTP, kan bety iallfall 4 nye år med venting før trafikantene vet mer om hva som vil skje på strekningen. Revidering av NTP skjer nemlig hvert 4. år.

Dette er den viktigste samferdsels-politiske saken i Osloregionen for tiden, strekningen er en stor flaskehals østover. Forbedring av jernbanenettet vil blant annet bidra til en redusering av biltrafikken og få mer godstransport over fra vei til bane. Dette er miljøvern!

Støtt opp om miljøet og kollektivtrafikken, bli med på underskriftskampanjen:

Registrer deg på http://dobbeltspor.nfshost.com/

Med vennlig hilsen Naturvernforbundet i Oslo og Akershus

Tekst og kart over togstrekningen

Ill.foto fra Holmlia stasjon.
Støtt underskriftaksjonen og slå samtidig et slag for klima og trygg transport av reisende og gods lokalt, regionalt og til utlandet.