Undervisning på nett

Gjønnes på nett – undervisningsopplegg på nett

Denne siden er inngangsportalen for NiBs undervisningsopplegg på nett, et opplegg som er en videreutvikling av vegetasjonskartet utarbeidet i forbindelse med opprettelsen av naturstien fra Ballerud til Gjønnes.

Fakta

Oppgaver:

Lærerveiledning

Kilder

Oppdatert 2008.07.09.

Bjørk – rakle

Bjørketre

Bjørk – blad

Bjørk – frø

Furu – kongle

Furu – blomst

Furu – blomst

Furu – stamme

Gran – kongle

Gran – kongle

Gran – stamme