Unik mose funnet i Skaugumsåsen

Hårblomstermose er kun kjent fra Norge og er nå gjenfunnet i Skaugumsåsen naturreservat.