Ut på tur i eventyrskogene

Våren er her! Snøen har smeltet bort, og ligger bare i skyggefulle deler av skogen. Flekker av lysegrønne løvtrær lyser opp i den mørkegrønne granskogen. Det er på tide å bytte ut ski med gode tursko. NOA har nå laget flere nye brosjyrer om eventyrskogene, i henholdsvis Krokskogen, Spålenområdet i Nordmarka, Vardåsen i Asker, samt Småvannsbu i Kjekstadmarka.

Brosjyrene inneholder kart over områdene samt turforslag til «poster» og områder der skogen er ekstra rik. Her finner du stillheten, de dype trolskogene, kronglefuru og skjørtegran, dypgrønne mosematter med urørt morgendugg. Vi håper at brosjyrene gir den ekstra dytten til å komme seg ut og bli kjent med verdiene i skogen.

Brosjyrene kan lastes ned via lenken nedenfor.
Vardåsen (1989 Kb)
Spålenområdet (7585 Kb)
Nord på Krokskogen (5524 Kb)
Rundt Småvannsbu i Kjekstadmarka (2402 Kb)

I tillegg til disse nye brosjyrene fra 2009 finner du disse fra 2008:
Lillomarka (5518 Kb)
Frønsvollen (1867 Kb)
Gaupesteinmarka

Les mer om eventyrskogene