Utbygging av området Ballerud – Johs Faales vei 80-100 – Kleivveien 22

Brev til planutvalget i Bærum kommune fra Fortidsminneforeningen, Naturvernforbundet i Bærum, Høvik Vel, Bekkestua Vel, Johs Faales Vei Sameier

Bærum lokallag av Fortidsminneforeningen sammen med andre lokale organisasjoner bl.a. Naturvernforbundet i Bærum oppfordrer Planutvalget så sterkt vi kan om å reversere de omfattende utbyggingsplanene og bevare kulturmiljøet på en aktiv, grønn og klimaklok måte til beste for hele kommunen og beboere i området. Les hele brevet her.