Utbygging på dyrket mark innenfor markagrensen – innspill publisert i Budstikka 26. september 2017

Styreleder Anne Gøril Aas har skrevet et utmerket debattinnlegg om Avtjerna, Ringeriksbanen og COWIs forslag om stasjon og ny utbyggingsretning. Artikkelen kan leses her.

Oppdatert 2017.10.29.