Uteskole

Uteskole gir på en praktisk måte skolen muligheter for å knytte bedre forbindelse mellom elevenes erfarte verden og skolens faglige innhold.

Hvorfor uteskole?

Uteskole gir mulighet for å skape en helhetlig og vikelighetsnær undervisning, der elevene kan bruke flere sider av seg selv. Det er ikke nødvendigvis lesesterke elever som finner løsningene i uteskolen. Dermed kan elever som føler seg svake i klasserommet, få mulighet til å oppleve mestring. Uteskole kan i større grad gi elevene konkrete opplevelser og erfaring med det norske språket, begreper og kultur. Alle elevene kan få den samme erfaringsbakgrunnen fra en variert skolehverdag i ulike settinger. Den gir også elevene våre en mulighet til å være fysisk aktive på en naturlig måte, og å lære seg å nyte naturen med respekt. 

Hva er det?

Uteskole er en måte å arbeide med skolens innhold på hvor deler av skolehverdagen flyttes ut i nærmiljøet. Uteskole innebærer dermed regelmessig og målrettet aktivitet utenfor klasserommet.

Uteskole og klasseromsundervisningen henger nøye sammen: Det handler om å aktivisere alle skolens fag i en integrert undervisning hvor praktiske og teoretiske tilnærminger til kunnskap og læring utfyller hverandre. Uteskole gir dermed et godt grunnlag for tilpasset opplæring. (Jordet, A. 2009)

Høres det spennende ut?

Det er det! ta kontakt på noa@noa.no for en nærmere prat om hva vi kan hjelpe dere med.