Uttalelse om Detaljreguleringen for Avtjerna snødeponi , PlanID 2018020

Statens vegvesen har i samarbeid med Bærum kommune utarbeidet forslag til reguleringsplan med konsekvensutredning for nytt snødeponi på Avtjerna. Forslaget er utarbeidet med bakgrunn i planprogram som ble vedtatt i Formannskapet 12. desember 2013.

Statens vegvesen har i samarbeid med Bærum kommune utarbeidet forslag til reguleringsplan med konsekvensutredning for nytt snødeponi  på  Avtjerna. Forslaget er utarbeidet med bakgrunn i planprogram som ble vedtatt i Formannskapet 12. desember 2013.

Naurvernforbundet i Bærum mener at det er meget betenkelig å transportere all snøen til kommunens høyeste punkt for at vann og salt skal renne tilbake til sjøen. Les hele uttalelse her.