Uttalelse planarbeid RSA

Uttalelse til Varsel om oppstart av planarbeid og offentlig ettersyn av forslag til planprogram – privat detaljregulering – Regional sikkerhetsavdeling, planID 2017020, i Bærum kommune

Naturvernforbundet i Bærum (NIB) er opptatt av at dagens Markagrense holdes uforandret. Realisering av reguleringsplanen for RSA vil medføre at reguleringsområdet må tas ut av marka i en egen prosess i etterkant av reguleringsplanen. NIB er derfor motstander av at planarbeidet i det hele tatt gjennomføres, og vil allerede nå varsle vår protest mot endelig behandling av planen i kommunen. 

På bakgrunn av dette vil vi ikke kommentere detaljer i planforslaget. Den kan leses i pdf vesjon her.

 

Opprettet: 7.oktober 2018