Uttalelse Snoveien 17-19 / sak 8-19

De nye boligene i Snoveien 17 –19 må i størrelse og utforming ta hensyn til det kulturmiljøet som bolighuset og tomten til Nils Borchgrevink og hans kones representerer.

Bolighuset i Snoveien 19 er en del av den gamle småhusbebyggelsen på Høvik og behandles som et kulturminne. Bolighuset og hagen hører uløselig sammen og vi ber om at størst mulig av hagen og grøntområdet reguleres til hensynssone grøntstruktur.

Les NiB sin uttallelse her.