Uttalelse til forslag om ny vei gjennom Vanakleivdalen i Fet

På Krogstad i Fet skal det bygges et biogassanlegg. I den forbindelse er det planer om ny vei gjennom den uberørte Vanakleivdalen.

Vanakleivdalen er et uberørt stykke villmark i Fetmarka. Nå planlegges det det å anlegge en skogsbilvei gjennom dalen i forbindelse med legging av infrastruktur til det planlagte biogassanlegget ved Krogstad.