Uttalelse til hundekjøreløype – Vestmarka – Ref 17/28920 – 17/230279/FRA

NiBs høringsuttalelse kan leses her i PDF-format.

Oppdatert 2017.12.30.