Uttalelse til Ringeriksbanen – støtte til Skui vel

Naturvernforbundet i Bærum støtter uttalelser fra Skui Vel angående tverrslag ved Nordby på Skui og mindre endringer i Bærum kommune. Les vår uttalelse her.

Skui Vels uttalelser legges også ved for dem som har interesse av å lese dem. Du kan lese om Tverrslag ved Nordby her,  og om mindre endringer i Bærum kommune her.