Uttalelse til søknad om utvidelse av skiløype mellom Muren og Brunkollen-Saksnr 16/27133

Vi viser til søknad innsendt av Ing. Martin Stensaker på vegne av Skiforeningen, datert 11.2 (saks 16/27133) omutvidelse av skiløype mellom Brunkollen og Muren.I

Les NiBs uttalelse om saken her.