Uttalelse vedr. Fornebubanen – brev til Fylkesmannen i Oslo og Viken

Naturvernforbundet i Bærum (NiB) mener at evtentuell plasseringen av «friluftsøy» kloss ved det etablerte sjøfuglreservatet Lagmannsholmeni er mer en uheldig. Les hele brevet til Fylkesmanen i Oslo og Viken her i pdf format.