Vallerveien 146 – PlanID 2018014 Bærum kommune

Det er gode grunner til at den skogkledde kollen i Vallerveien 146 må bevares.

Les om NiB sine merknader til det igangsatte planarbeidet for Vallerveien 146 her.