Vallerveien 146 – sak nr. 20/4416 (planID 2020007)

I den nordøstlige delen av planområdet ligger en skogkledd kolle. Her vet vi at det er blåveis, hvilket
viser at jordsmonnet er kalkholdig. Også andre verdifulle planter foretrekker kalkholdig jord og det er
grunn til å tro at her er en mangfoldig insektfauna. Kollen er derfor verdifull fra naturens side.

Les hele vår uttallelse her.