Vandring på Brønnøya

Brønnøya er en bilfri øy som vesentlig har hyttebebyggelse. Det er et fint nett av turveier over hele øya. På turen vil vi både se på naturen, kulturminner og utfordringene ved utbygging av boliger og hytter. Er været fint er det mulig å ta seg bad.

Turleder: Jørn Erik Bjørndalen

Brønnøya i Asker kommune er den nest største av øyene i Vestfjorden uten fastlandsforbindelse. I reguleringsplanen fra 1929 ble øya delt i 347 ganske rommelige parseller som omfatter det meste av arealet, men det er også noen friarealer, velområder, naturområder og reservater. Det er 17 helårsboliger og 60 ubebygde tomter, resten er hytter (se tidligere planforslag). Den opprinnelige planen hadde strenge regler for bebyggelse. Seinere har det vært flere forslag til endringer av reguleringsplanen. Den siste ble avvist av Fylkesmannen i 2015 (veldig lesbart!). Vi vil få orientering om kultur og planforhold av en fra Bilfri Brønnøya.

Brønnøya ligger midt i Oslofeltet med havbunnsavsetninger fra kambrosilur med mye skifer og kalkstein. Berggrunnen sammen med et gunstig klima gir opphav til en helt unik natur med sjeldne planter og insekter. På Brønnøya er det registrert en rekke viktige naturtyper som kalkfuruskog, edeløvskog, kalktørreng, strandeng, brakkvannsstrand og sumpskog. Jørn Erik Bjørndalen er biolog og spesialist på disse naturtypene. Sammen skal vi utforske øya og besøke Viernbukta naturreservat. Les også BioFokus rapport.

Brønnøya i Asker

Turen starter ved kabelfergen i Vendelsundet og vi følger Brønnøyveien mot Brønnøya hovedgård. På åsryggene mot øst finnes dype sjakter fra den tiden det ble tatt ut og brent kalk på øya. Her passerer vi også den nylig restaurerte kalkovnen i Sandbukta. Hovedgården var tidligere drevet som gårdbruk, og deler av den er registrert som svært viktig kalkskog. Turen går videre til Søndre brygge ved Middagsbukta, her kan det være mulig å ta seg et bad. Videre følger vi Slottsveien til Viernbukta.

Returen går over Brønnøyåsen og Vendelveien (alternativt via Østre brygge dersom tiden tillater).

Det er gode turveier så vandringen egner seg også for barn og barnevogner.

Kontakt: Susanne Lemmingson (NOA), tlf 472 32 242 eller Jan Häusler 982 99 667

Utstyr: Godt fottøy, klær etter forholdene, sitteunderlag, drikke og niste.

Varighet: ca. 2-3 timer (ca 4 km)

Transport: kl 16:59 Oslo S tog mot Asker til Lysaker stasjon, kl 17:12, buss 242 mot Nesøya fra Drammensveien nordside til holdeplass «Vendla». 5 min til kabelferje. Retur kl 20:03 (timesrute). Alternativt buss Rute 705 fra/til Sandvika. OBS! Sjekk rutetider!

Brønnøya i Asker

Parkering på Nesøya i Søndre vei eller ved Søndre brygge (10 min å gå)


Oppmøte: 02.09.2015 kl 17:30 ved kabelferge mellom Brønnøya og Nesøya