Vår 2022 dugnader for å fjerne fremmede plantearter i Lørenskog

Naturvernforbundet i Lørenskog i et samarbeid med Lørenskog kommune og Norsk Botanisk Forening Østlandsavdelingen inviterer til en dugnad for å fjerne fremmede plante arten kanadagullris (Solidago kanadensis).
Arten kommer opprinnelig fra Nord-Amerika, og fra 1700-tallet er den blitt en av våre mest utbredte hageplanter. Kanadagullris er oppført på Fremmedartslista 2018 og er vurdert å utgjøre en svært høy økologisk risiko. https://www.artsdatabanken.no/Fremmedarter/2018/N/1211

Vår 2022 er det planlagt to forskjellige dugnader:

Den første dugnaden holdes på onsdag, 25.05 2022 fra kl. 18-20. Oppmøte ved Lørenskog stasjon pendlerparkering (gratis etter kl. 1700) Det blir litt mat og drikke servert etter dugnaden. Ta med egne hansker.

Den andre dugnad holdes på onsdag, 08.06 2022 fra kl. 18-20. Oppmøte ved turstien mellom Bårliskogen og Kurland skole. Ta med egne hansker.