Vedtekter

Vedtatt på årsmøtet 7. mars 2000. Endringer i §5 vedtatt på årsmøtet 21. mars 2006 og 11. mars 2008. Endringer i §1, §4, §5 vedtatt på årsmøtet 22. mars 2011. Endringer i §1 og §3 vedtatt på årsmøtet 17. mars 2015.

Endringer i Innledning, §1, §2, §3, §4, §5, §7 og §8 vedtatt på årsmøtet 20. mars 2018. 

Hele dokumentet kan leses her i PDF-format.

Oppdatert 2018.04.21.