Velkommen til årsmøte i NOA 16. mars!

Her finner du saksliste, sakspapirer og annen praktisk informasjon om årsmøtet. Alle medlemmer er velkommen til å delta, men husk påmelding innen søndag 13. mars!

Det innkalles med dette til NOAs årsmøte 2022, onsdag 16. mars kl. 18.00. 

Sted: Samfunnshus Vest, Tore Hals Mejdells vei 8, 0751 Oslo. Umiddelbar nærhet til Røa T.  Mer informasjon

Registrering og servering fra kl 17.00. 

Etter årsmøtet tar Håkon Brevik Myhr oss med gjennom Oslomarka med ildsjeler – et billedforedrag basert på boka med samme tittel.

Årsmøtet er NOAs høyeste organ. Alle medlemmer som har betalt kontingent for 2021 eller for 2022 innen utgangen av januar har møte- og talerett. Utsendinger fra NOAs medlemslag, samt NOAs styre har rett til å møte på årsmøtet med tale-, forslags- og stemmerett. Som medlemslag regnes lokallag, temalag, studentlag, Oslo Natur og Ungdom og Akershus Natur og Ungdom.

PÅMELDING (frist: senest søndag 13. mars):

Alle medlemmer er velkommen til å delta på årsmøtet.

Valgte utsendinger meldes inn fra medlemslagene via elektronisk påmeldingsskjema og til noa@noa.no. Øvrige medlemmer kan melde seg på årsmøtet via elektronisk påmeldingsskjema eller telefon 22 38 35 20 (mandag-torsdag kl 10-14).

SAKSLISTE:

1. Godkjenning av innkallingen

2. Konstituering; valg av møteledere, referenter og underskrivere av protokollen, godkjenning av forretningsorden

3. Årsberetning for 2021

Styrets beretning

Administrasjonens årsberetning

4. Årsregnskap for 2021, samt revisjonsberetningen

5. Budsjett for 2022

6. Arbeidsprogram:

Styrets forslag til arbeidsprogram

Innkommende forslag etter 18. februar, med styrets forslag til vedtak (oppd. 16.3.)

Vedlegg til forslag A06 – Skogvokterne

7. Valg av styreleder, styremedlemmer, varamedlemmer og revisor

Valgkomitéens innstilling

Kandidater til valg, alternativt til valgkomitéens innstilling, oppdatert 15. mars 23:30 

8. Valg av valgkomité

9. Valg av NOAs utsendinger til landsmøtet

10. Nominering av landsstyrerepresentant med vara

11. Saker foreslått av NOAs styre

Gjeldende vedtekter § 5.2 foreslås endret, ved at «kontorlederen» erstattes av «daglig leder», til:

Styret representerer NOA utad og tegner dets navn, dvs signerer for laget.  Dessuten kan NOAs leder eller i dennes fravær nestleder, sammen med ett styremedlem eller sammen med daglig leder forplikte NOA utad og tegne dets navn.  Styret kan også gi signaturrett til to styremedlemmer i fellesskap, men en slik rett kan når som helst tilbakekalles.

VIKTIGE FRISTER:

  • Onsdag 9. mars: Frist for å melde inn forslag til kandidater til valg, alternativt til valgkomitéens innstilling. Forslag meldes til haakon@noa.no. Husk å oppgi: Hvilke(t) verv kandidaten foreslås til og gjerne også hvilke(n) person(er) i valgkomiteens innstilling kandidaten skal stille mot, i prioritert rekkefølge. 
  • Søndag 13. mars: Påmeldingsfrist.
  • Onsdag 16. mars kl 08:00. Frist for å melde inn nye forslag til arbeidsprogrammet. Etter denne fristen aksepteres kun forslag til endringer i allerede innsendte / presenterte forslag.

For praktiske spørsmål, ta kontakt med Håkon Eide Gundersen, haakon@noa.no, 45242528.

For spørsmål til styret, ta kontakt med Nikolai Norman, nikolainorman@gmail.com.

Styret ønsker alle VEL MØTT!