Velkommen til årsmøte i NOA

Alle medlemmer er velkommen. Her finner du saksliste og alle årsmøtepapirer. Det er enkel servering. Etter årsmøtet blir det et foredrag.

ÅRSMØTE 2019

I NATURVERNFORBUNDET I OSLO OG AKERSHUS

Det innkalles med dette til NOAs årsmøte 2019, tirsdag 26. mars kl. 18.00.

Årsmøtet finner sted i Miljøhuset, Mariboesgate 8, 5 etg. Oslo. (lokalene til Norges Naturvernforbund).

Årsmøtet er NOAs høyeste organ, og alle medlemmer som har betalt kontingent for 2019 har møte- og stemmerett.

Saksliste:

1. Konstituering av møtet

2. Valg av møteleder, referent og underskriver av protokollen

3. Årsberetning for 2018

4. Årsregnskap for 2018

5. Arbeidsprogram for 2019-20

6. Budsjett for 2019-20

Styret ønsker alle VEL MØTT!

Sakspapirer: