Velkommen til Årsmøte i NOA

Alle medlemmer er velkommen. Her finner du saksliste og alle årsmøtepapirerer. Det er enkel servering. Etter årsmøtet innleder Naturvernforbundets leder, Silje Ask Lundberg, om aktuelle utfordringer for Naturvernforbundet.

ÅRSMØTE 2018

I NATURVERNFORBUNDET I OSLO OG AKERSHUS

Det innkalles med dette til NOAs årsmøte 2018, tirsdag 13. mars kl. 18.00.

Årsmøtet finner sted i Miljøhuset, Mariboesgate 8, 5 etg. Oslo. (lokalene til Norges Naturvernforbund).

Årsmøtet er NOAs høyeste organ, og alle medlemmer som har betalt kontingent for 2018 har møte- og stemmerett.

Saksliste:

1. Konstituering av møtet

2. Valg av møteleder, referent og underskriver av protokollen

3. Årsberetning for 2017

4. Årsregnskap for 2017

5. Arbeidsprogram for 2018

6. Budsjett for 2018

7. Valg av styreleder, to styremedlemmer, varamedlemmer, 7 delegater til Naturvernforbundets Landsmøte, revisor og NOAs valgkomité

Sakspapirene vil bli sendt til lokallagene og Natur og Ungdoms fylkesstyrer, og vil bli lagt ut på www.noa.no senest to uker før årsmøte.

Forslag til kandidater til valg må fremsettes senest en uke før årsmøtet, for øvrig vises det til NOAs vedtekter.

For forslag til valgkomiteen, ta kontakt med Sidsel Selvik (austrheim3@hotmail.com).

For praktiske spørsmål, ta kontakt med maria@noa.no, 22 38 35 20.

For spørsmål til styret, ta kontakt med Gjermund Andersen 952 26 402.

Etter årsmøtet innleder Naturvernforbundets leder, Silje Ask Lundberg, om aktuelle utfordringer for Naturvernforbundet.

Styret ønsker alle VEL MØTT!

Sakspapirer: