Velkommen til årsmøte i NOA tirsdag 17. mars

Her finner du saksliste og alle årsmøtepapirer. Etter årsmøtet blir det foredrag om NOAs arbeid for bevaring av de siste gammelskogene i Oslomarka. Alle medlemmer er velkommen – men husk påmelding innen søndag 15. mars!

ÅRSMØTE 2020

I NATURVERNFORBUNDET I OSLO OG AKERSHUS (NOA)

Det innkalles med dette til NOAs årsmøte 2020, tirsdag 17. mars kl. 18.00. Årsmøtet finner sted i Samfunnshus Vest, Tore Hals Mejdells vei 8, Oslo (like ved Røa T-banestasjon)

Årsmøtet er NOAs høyeste organ. Alle medlemmer som har betalt kontingent for 2019 eller for 2020 innen utgangen av januar har møte- og talerett. Utsendinger fra NOAs medlemslag, samt NOAs styre har rett til å møte på årsmøtet med tale-, forslags- og stemmerett. Som medlemslag regnes lokallag, temalag, studentlag, Oslo Natur og Ungdom og Akershus Natur og Ungdom.

Valgte utsendinger skal meldes inn fra medlemslagene til noa@noa.no senest torsdag 12. mars. Øvrige medlemmer bes melde seg på årsmøtet til noa@noa.no innen søndag 15. mars.

Registrering av påmeldte fra kl. 17.00 – 17.45. Enkel servering.

SAKSLISTE

1. Godkjenning av innkallingen

2. Valg av møteleder, referent og underskrivere av protokollen

3. Årsberetning for 2019

4. Årsregnskap for 2019, samt revisjonsberetningen

5. Arbeidsprogram

6. Budsjett for 2020

7. Valg av styreleder, to styremedlemmer, varamedlemmer, revisor og NOAs valgkomité

8. Valg av NOAs utsendinger til landsmøtet

9. Nominering av landsstyrerepresentant med vara. De nominerte skal være en av hvert kjønn.

Forslag til kandidater til valg må fremsettes senest en uke før årsmøtet, for øvrig vises det til NOAs vedtekter.

Etter årsmøtet deler prosjektleder Siri Tollefsen sine spennende og tankevekkende resultater fra arbeidet med NOAs skogprosjekter i 2019. Hvordan står det til med gammelskogen i Oslomarka og hva gjør NOA? 

Styret ønsker alle VEL MØTT!

SAKSPAPIRER: