Velkommen til årsmøte i NOA

Velkommen til NOAs årsmøte. Alle medlemmer er velkommen. Her finner du saksliste og alle årsmøtepapirerer. Det er enkel servering. Innledning om Nordmarka-Korkoskogen landskapsvernområde ved Gjermund Andersen.

Velkommen til NOAs årsmøte 21.03 kl.18.00

Sted:Mariboesgate 8, 5. etg. Natuvernforbundets lokaler.

Innledning om Nordmarka-Krokskogen landskaspvernområde.

Saksliste:

1. Konstituering av møtet

2. Valg av møteleder, referent og underskriver av protokollen

3. Årsberetning for 2016

4. Årsregnskap for 2016

5. Arbeidsprogram for 2017

6. Budsjett for 2017

7. 7. Valg av styreleder, to styremedlemmer, varamedlemmer, revisor og NOAs valgkomité

Vedlegg: