Velkommen til årsmøte og åpent møte i 2021

Tidspunkt: Onsdag 17. Februar. Kl 19.00 Sted: Teams videokonferanseplattform

Bli med på PC-en eller mobilappen
Klikk her for å bli med i møtet

Eller ring inn (bare lyd)
+47 21 40 21 95 
Telefonkonferanse-ID: 258 971 725#


Agenda:

Kl. 19.00 Åpent møte
Foredrag av Sverre Solberg, som har gitt ut boka si Ravinene-Østlandets jungel i 2020. Raviner er betegnelsen på bratte, V-formede daler dannet i løsmasser etter siste istid, og er i dag en truet landskapstype. Boka gir en innføring i kulturlandskapets historie og ravinenes naturverdier og kommer med tips til turer i området. Store leirskred (som det som har nå skjedd på Ask i Gjerdrum) er omtalt og ledsaget av historiske foto og tegninger. Romerike er hovedfokus i boka, men deler av Østfold er også omtalt.

Kl. 20.00 Årsmøte saksliste
1.     Godkjenning av innkalling og dagsorden
2.     Valg av ordstyrer og referent
3.     Årsmelding 2020
4.     Regnskap 2020 (legges fram på møtet)
5.     Innkomne uttalelser
6.     Valg av leder, styremedlemmer og varamedlemmer, revisor og valgkomite

Valgkomiteens innstilling legges fram på møtet.

Forslag til uttalelser (sak 5) sendes til Bjørn Dahle på e-post bjorn.dahle@norbi.no innen 10. februar.