Velkommen til digitalt årsmøte i NOA 8. desember

Her finner du saksliste, årsmøtepapirer og annen praktisk informasjon om årsmøtet. Alle medlemmer er velkommen til å delta digitalt via møteplattformen Zoom, men husk påmelding!

Det innkalles med dette til NOAs årsmøte 2020, tirsdag 8. desember kl. 18.00.

Årsmøtet gjennomføres digitalt via møtetjenesten Zoom. Har du ikke benyttet Zoom tidligere? Les Naturvernforbundets guide her.

Årsmøtet er NOAs høyeste organ. Alle medlemmer som har betalt kontingent for 2019 eller for 2020 innen utgangen av januar har møte- og talerett. Utsendinger fra NOAs medlemslag, samt NOAs styre har rett til å møte på årsmøtet med tale-, forslags- og stemmerett. Som medlemslag regnes lokallag, temalag, studentlag, Oslo Natur og Ungdom og Akershus Natur og Ungdom. Utfyllende informasjon om stemmerettsregler etter NOAs nye vedtekter kan du lese her.

 

PÅMELDING

Valgte utsendinger skal meldes inn fra medlemslagene til noa@noa.no senest torsdag 3. desember. Øvrige medlemmer kan melde seg på årsmøtet via elektronisk påmeldingsskjema, også med påmeldingsfrist torsdag 3. desember.

Alle påmeldte vil senest mandag 7. desember få tilsendt lenke til videomøtet og annen nødvendig informasjon per e-post.

 

SAKSLISTE MED SAKSPAPIRER

  1. Godkjenning av innkallingen
  2. Valg av møteleder, referent og underskrivere av protokollen
  3. Årsberetning for 2019
  4. Årsregnskap for 2019, samt revisjonsberetningen. (Regnskapet finnes i årsberetningen.)
  5. Arbeidsprogram
  6. Budsjett for 2020
  7. Valg av styreleder, to styremedlemmer, varamedlemmer, revisor og NOAs valgkomité

NOAs styreleder vil også orientere om NOAs arbeid i 2020.

Forslag til kandidater til valg må fremsettes senest en uke før årsmøtet, for øvrig vises det til NOAs vedtekter.

For praktiske og tekniske spørsmål, ta kontakt med Håkon Eide Gundersen, haakon@noa.no, 22 38 35 20.

For spørsmål til styret, ta kontakt med Gjermund Andersen, gjermund@noa.no.

Styret ønsker alle VEL MØTT!