Vellykket møte på Litteraturhuset om «din nære villmark» og om NOAs forslag om utvidet vern for Nordmarka – Krokskogen

NOA fylte Litteraturhuset med naturglede!

Litteraturhusets store sal var like full som Aftenpostens klimaseminar dagen etter, da forfatter og fotograf Marius Nergård Pettersen fortalte om sine seks månedslange turer ut fra Oslo. Det handlet om turglede, å se mulighetene og om storslått natur i våre nære omgivelser.

Etter foredraget orienterte Gjermund Andersen om NOAs forslag om utvidet vern for Nordmarka-Krokskogen. Han trakk særlig fram områdets store naturverdier, viktighet for friluftslivet og at dets betydning som kjerneområde for mange truede arter.