I år markerer Besteforeldrenes klimaaksjon avdeling Eidsvoll & Hurdal denne dagen på Stormyra, se kart. Følg fylkesvei 181 og ta av mot Storbråten. Fra Storbråten følges skogsbilveien innover mot Stormyra.

VERDENS MYRDAG SØNDAG 2.JUNI

Med oss denne dagen har vi fått Anders Gunnar Helle, stipendiat fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet på Ås. Han forsker blant annet på naturrestaurering, restaureringsøkologi, kulturlandskap, fremmede arter og artslære ( floristikk og faunistikk ). 12:00 Oppmøte ved parkering 12:00-12:20 Vandring til Stormyra 12:20-13:00 Om myrenes økologi og mangfold 13:00-13:30 Matpause. Ta med egen mat og drikke 13:30-14:45 Restaurering av myr og myrvandring 14:45-15:00 Runde av dagen og retur til bilene

Spørsmål kan rettes til Jan Tore Gundersen, 95878120