Verre enn klimakrisen? -Norge svikter biologisk mangfold

Bli med på spennende debatt om biologisk mangfold på Litteraturhuset 25. februar!

FNs naturpanel varsler at truslene mot det biologisk mangfoldet er en større trussel mot menneskehetens overlevelse enn klimatrusselen. Norge var lynraske til å underskrive konvensjonen om biologisk mangfold i 1992, og til å slutte seg til de 20 målene («Aichi-målene») som verdens ledere satt seg på partskonferansen i Nagoya i Japan i 2010. Imidlertid er vi langt fra å nå målene, og nå begynner situasjonen å bli kritisk.

I Norge er det særlig skogen som huser mange truede og sårbare arter, og hvor utviklingen har gått lengst i gal retning. Skognæringen har selv fått ansvaret for så godt som all forvaltning av skogen, men svikter i praksis. F.eks. finner næringens registranter bare 1/7 av de biologiske verdiene som biologer finner i de samme områdene. Og dessverre er det skognæringens registreringer som ligger til grunn for hvilke hensyn som skal tas.

Men også organiseringen av forvaltningen har stor betydning for mangfoldet. Den største trusselen er endret arealbruk. Fram til 2013/2014 hadde vi et svakt, men brukbart fungerende forvaltningsapparat, men en rekke politiske grep har svekket dette dramatisk. Bl.a. er kommunen og næringene gitt betydelig mer makt, og de statlige organene som skulle sikre nasjonale interesser er blitt betydelig svekket.

På dette møtet vil utfordringene rundt forvaltningen av vårt biologiske mangfold bli belyst.

Program: 

18.00: Velkommen ved ordstyrer

18.10: Christian Steel fra SABIMA: De internasjonale Aichi-målene for bevaring av biologisk mangfold, og hvordan dette angår Norge.

18.30: Terje Blindheim fra BioFokus: Skogbrukets registreringer av biologisk viktige områder er for dårlig.

18.50: Jusprofessor Ole Kristian Fauchald fra UiO: Hvordan finne en god balanse mellom sentral og lokal styring? 

19.15: Debatt med bl.a. 

-Hans Asbjørn Kårstad Sørlie, rådgiver i Norges Skogeierforbund.

-Opposisjonspolitiker Arne Nævra (SV).  

20.00: Slutt


Velkommen!

Sted: Litteraturhuset, Amalie Skram-salen.
Tidspunkt: 18:00-20:00
Inngangspris: 70,- betaling i døren