Verre enn Klimakrisen?

Svikter Norge biologisk mangfold?

Ja, lød det fra full sal under samtalen på Litteraturhuset i går. 

Debatten dreide seg rundt den norske skogens tilstand, skogbrukets mangelfulle kartlegginger av naturverdier i skogen, og forvaltning- og reguleringstiltak.
På podiet fikk vi innlegg fra Christian Steel i Sabima, Arne Nevra (SV), jusprofessor Ole Kristian Fauchald, Terje Blindheim i BioFokus, og Asbjørn Sørli i Norges skogeiernforbund.

Takk til alle som møtte!