Vi ønsker nasjonalpark i Østmarka!

I Østmarkas indre deler finner vi det største gjenværende inngrepsfrie naturområdet innen Oslo, Akershus, Østfold og Vestfold, samt Hedmark og Oppland sør for Gjøvik-Ringsaker-Elverum. Ingen andre skogsområder i Marka, eller på hele Østlandet, har tilsvarende naturkvaliteter. Dette er siste mulighet for å opprette en nasjonalpark i skogsområdene i sørøst-Norge. Østmarkas verdifulle natur er ikke godt nok sikret gjennom Markaloven. Status som nasjonalpark vil sikre at naturkvalitetene slik de er i dag blir tatt vare på for kommende generasjoner, og dagens friluftsliv vil fortsette. I tillegg vil det bli gitt full erstatning til grunneierne, en vinn-vinn situasjon for både natur og menneske. 

Her finner du en brosjyre med info om hvorfor vi sier JA til nasjonalpark i Østmarka!

(Kilde: Østmarkas venner)