Vil du bli frivillig i NOAs nyoppstartede kommunikasjonsgruppe?

Liker du å ta bilder eller å filme? Har du en god penn og er glad i å skrive? Eller sitter du på kunnskap du ønsker å dele? Naturvernforbundet i Oslo og Akershus trapper opp kommunikasjons- og formidlingsarbeidet med et ønske om å spre mer informasjon og kunnskap om biologisk mangfold, klima, og hva vi kan gjøre for å bevare naturmangfoldet rundt oss.

Oslo og Akershus er det området i landet med flest truede arter på rødlisten, og NOA jobber aktivt med å belyse trusler, igangsette tiltak og å legge press på beslutningstagere. Kommunikasjonsgruppa formidler politiske saker, arbeidet og arrangementene til alle arbeidsgruppene, og jobber aktivt med utadrettet informasjonsarbeid og kunnskapsformidling.
Vi har behov for tekstbidrag på hjemmesiden, i medlemsbladet og på sosiale medier, natur- og artsbilder, illustrasjoner, og gode idéer.

Kunne du tenke deg å bidra i blant? Det er lavterskel, gøy og viktig:)

Det første møtet holdes onsdag 22. mai, 18:00, på Søndre Sandås Sognsveien 231.

Ta kontakt med tina@noa.no for å melde interesse og mer informasjon