Vil du hjelpe oss å finne Markas perler?

Nå har du muligheten til å bli med på skattejakt. I forbindelse med NOAs arbeid med en «Samlet plan for vern og restaurering av Markanaturen» skal vi i sommer registrere eventyrskogene på nytt – med sikte på å dokumentere så vel opplevelsesverdier som  naturverdier.

Vi vil gjerne ha med oss markainteresserte som kan sette av en del tid til arbeidet, og i tillegg til vi invitere med alle NOAs lokallag. For at registreringene skal bli av bra kvalitet, vil vi arrangere kurs i metodikken og sørge for at deltakerne føler seg trygge på denne, før de registrerer på egenhånd.


Vil du være med? Ta kontakt med Erik Kagge eller Gjermund Andersen.

Vil du være med? Ta kontakt med Erik Kagge eller Gjermund Andersen.