Vilje til jordvern – innspill publisert i Budstikka 17. november 2014

NiBs innspill om jordvern i Bustikka kan sees her i 2 deler: første del og andre del.

Oppdatert 2014.11.21.