Villblomstenes dag i Asker, tur til Syverstadbråten

Bli med å se blomstene på slåtteenga ved Syverstadbråten

Oppmøte kl 11:00 v/ Holmen idrettsanlegg

Søndag 16. juni er villblomstenes dag. Da arrangeres det turer i både Sverige, Danmark og Norge til steder med praktfulle villblomster. Arrangør er de botaniske foreningene i de tre landene I Asker går turen til Syverstadbråten der vi bl. a. ser på slåtteenga til Naturvernforbundet i Asker og plantelivet i dammene. For mer informasjon, se: 

Det er også tur til Fornebu, Lilløyplassen naturhus. For mer info, se:

Syverstadbråten ligger i Grønnlia ved Holmen i Asker. Følg lysløypa/turveien fra idrettsanlegget i retning  E18. Enga ligger på begge sider av turveien, ca 10 min å gå.

Les også skjøtselsplanen for enga, den inneholder mye detaljert informasjon om arter på enga og i området rundt.