Du er her:

  • Østfold

Nyheter

Hivann øst -bilde1

Klage på grisehogst øst for Hivann i Rakkestad kommune

08.05.2017 | Sist oppdatert: 09.05.2017

Naturvernforbundet i Østfold har på oppfordring av turgåere befart et hogstfelt øst for Hivann, helt inn til grensen til Aremark. Hogsten anslås å være foretatt i 2014/2015. Det ble påvist kjørespor som skulle vært utbedret, feil hogstform, samt usikker gjensetting av livsløpstrær.

DSCN2266

Klage på hogst ved Grågåstjern i Halden

Naturvernforbundet i Østfold har på oppfordring av lokale hytteeiere befart et hogstfelt vest for Grågåstjern i Halden kommune. Hogsten ble foretatt ved påsketider 2016. Det ble påvist kjørespor som skulle vært utbedret, utilstrekkelig kantsone mot myr, feil hogstform, hogst av trær med små dimensjoner, samt antatt mangel på gjensatte livsløpstrær.

Viser fra 17 til 20 av totalt 114 artikler