Du er her:

  • Østfold

Nyheter

DSCN2266

Klage på hogst ved Grågåstjern i Halden

Naturvernforbundet i Østfold har på oppfordring av lokale hytteeiere befart et hogstfelt vest for Grågåstjern i Halden kommune. Hogsten ble foretatt ved påsketider 2016. Det ble påvist kjørespor som skulle vært utbedret, utilstrekkelig kantsone mot myr, feil hogstform, hogst av trær med små dimensjoner, samt antatt mangel på gjensatte livsløpstrær.

NiØ rapport 2016-1 forside til web

Nøkkelbiotoper hogges og ødelegges

Nøkkelbiotoper i skog skal i utgangspunktet ikke hogges. Naturvernforbundet i Østfolds kontrollresultat ligger skyhøyt over skogeierforeningenes egne kontrolloppgaver.

Viser fra 25 til 28 av totalt 119 artikler