Du er her:

  • Østfold

Nyheter

Hummer 1 (smalere)

Ulovlig fiske av hummer i Østfold

Hummerfisket i Norge er strengt regulert. Dette er fordi bestanden er på et historisk lavt nivå. Den er kun en tidel av hva den burde være, og det er så lavt at den har fortjent en plass på den norske rødlisten over truete arter. Likevel er det lov å fiske hummer her i landet. Det er regler for når og på hvilke måter du kan fiske, men noen velger allikevel å se bort fra dette og fiske ulovlig.

Viser fra 37 til 40 av totalt 114 artikler