Du er her:

  • Østfold

Nyheter

P5243086

Seier for naturen i Østfold!

Naturvernforbundet i Østfold har jobbet jevnt og målrettet for å belyse hvor skadelig en eventuell utbygging av Borg Havn kan bli. Slik saken står i dag bevilges det ikke penger til prosjektet over statsbudsjettet, og det synes vi er svært gledelig!

Farled-Borg havn

Høringsuttalelse angående Borg Havn

Kystverket har søkt om tillatelse til å utdype innseilingen til Borg Havn. Naturvernforbundet i Østfold har jobbet lenge med saken og vi mener at hele prosjektet bør avvikles.

Viser fra 37 til 40 av totalt 119 artikler