Du er her:

  • Østfold

Nyheter

Guleblomster_sol (1 of 1)
Ravineområde truet

Storslagent Østfoldlandskap i faresonen

Landskapskomplekset mellom Spydeberg prestegård og Heli kirke, med ravinedalen til Skorga (Skorredalselva), hører til en særpreget naturtype. Dette området trues nå av et permanent massedeponi som planlegges etablert på Skjærsaker ved elva Skorga. Naturvernforbundet i Østfold vil understreke nødvendigheten av at den aktuelle ravinedalen i Spydeberg blir tatt hånd om på et faglig kompetent grunnlag.

Vestfjella1024
Vindkraft

Vestfjella reddet!

20.04.2015

Olje- og energidepartementet fastholder NVEs vedtak om avslag til konsesjonssøknaden til Aremark Vindpark AS (Havgul clean energi AS). - Jeg har lagt avgjørende vekt på at planområdet for vindkraftverket ligger i et stort, sammenhengende og lite berørt område, som bør vernes mot store inngrep. Vindkraftverket vil ha negative virkninger for friluftslivet og naturverdier i området som overstiger fordelene. Det er derfor ikke grunnlag for å gi konsesjon, sier olje- og energiminister Tord Lien.

Viser fra 37 til 40 av totalt 111 artikler