Du er her:

  • Østfold

Nyheter

Bilde vardåsen
– Vi er svært glade for denne dommen. Den viser at vernet natur skal ha en sterk beskyttelse. Man kan rett og slett ikke ta seg til rette og gjøre inngrep som rammer naturmangfoldet i naturreservater, sier Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet.

Dømt for flatehogst i naturreservat

26.11.2021 | Sist oppdatert: 26.11.2021

I januar 2020 ga Moss kommune grønt lys til flatehogst i Vardåsen naturreservat, men kommunen nektet å vedta et forelegg på 500 000 kroner fra politiet samme år. Nå er kommunen dømt til å betale en bot på 600 000 kroner, samt saksomkostninger på 50 000 kroner, i Søndre Østfold tingrett.

Istock-vannkraftverk-962353996
Ta politisk kontroll over vannkraften!

Åpent brev til de politiske partiene om vannkraft!

Naturvernforbundet i Østfold har styrebehandlet et opprop forfattet og undertegnet av flere organisasjoner. Vi i Naturvernforbundet i Østfold stiller oss bak oppropet - Oppropet kan leses i sin helhet i dette nyhetsoppslaget.

Årsmøtet til Naturvernforbundet i Østfold holdes kun digitalt. Fysisk oppmøte avlyses.

15.03.2021 | Sist oppdatert: 16.03.2021

Grunnet regjeringens nedstenging av Viken fylkeskommune vil Naturvernforbundet i Østfold likevel ikke avholde fysisk årsmøte på Sikkelandkroken 9 i Ise som først planlagt Vi avlyser altså det fysiske årsmøte, og avholder dermed et heldigitalt årsmøte på zoom. Se lenke i artikkelen "årsmøte Naturvernforbundet i Østfold" som ligger på våre nettsider

Viser fra 5 til 8 av totalt 119 artikler