Du er her:

  • Østfold

Nyheter

Miljøagenter (1 of 1)

Levende Kyst 5. juli 2015

Det var yrende liv på brygga i Skjærhalden søndag 5. Juli. I underkant av 1300 barn og voksne tok turen til Skjærhalden brygge, trass i den heftige sommervarmen.

Guleblomster_sol (1 of 1)
Ravineområde truet

Storslagent Østfoldlandskap i faresonen

Landskapskomplekset mellom Spydeberg prestegård og Heli kirke, med ravinedalen til Skorga (Skorredalselva), hører til en særpreget naturtype. Dette området trues nå av et permanent massedeponi som planlegges etablert på Skjærsaker ved elva Skorga. Naturvernforbundet i Østfold vil understreke nødvendigheten av at den aktuelle ravinedalen i Spydeberg blir tatt hånd om på et faglig kompetent grunnlag.

Viser fra 41 til 44 av totalt 114 artikler