Du er her:

  • Østfold

Nyheter

Borg Havn

Uttalelse i forbindelse med mudringsprosjektet i Borg Havn

20.03.2014 | Sist oppdatert: 20.03.2014

Gjennom en snart syv år lang deltagelse i høringsrunder og debatt rundt prosjektet ved Borg Havn med tilhørende mudring i Røssvikrenna og bortsprenging av grunner i Løperen, har Naturvernforbundet i Østfold gått fra å ha en kritisk holdning, til å avvise hele prosjektet. Det eneste vi er positive til, er innstallering av ytterligere fyrlykter i farleden.

Mudder_dumping_Oslo_havn_
Borg Havn

Borg Havns utvidelseprosjekt skader miljøet

11.02.2014 | Sist oppdatert: 20.03.2014

Konsulentfirmaet Rambøll har på oppdrag av Kystverket gjennomført ytterligere målinger i Røssvikrenna som er en del av Borg Havns planer om utvidelse.

Rygge-flyplass

Ny konsesjon for Rygge flyplass

10.10.2013 | Sist oppdatert: 10.10.2013

Moss lufthavn Rygge har søkt om utvidet konsesjon som vil medføre en nesten 50% økning i antall sivile kommersielle flybevegelser. I tillegg ønsker de utvidede åpningstider.

Viser fra 49 til 52 av totalt 114 artikler