Du er her:

  • Østfold

Nyheter

A9RB531

Klage på hogst ved Skjekleseter i Rakkestad har ført frem

28.05.2013

Naturvernforbundet i Østfold har befart et hogstområde på Skjekleseter i Rakkestad kommune som ble hogd sommeren 2011. Det ble påvist mange og stygge kjørespor, manglende kantsone langs en større bekk, hogst og istykkerkjøring av sumpskog langs bekkeløp samt kjøreskader på- og tilplanting av et kulturminne.

SAM_0199
Vi krever strakstiltak for levende kyst i Skagerrak og Nordsjøen

Investèr i bedre kystmiljø nå, miljøvernminister!

06.05.2013

Naturvernforbundet, Naturmangfoldsavdelingen på vegne av kystvenner i Naturvernforbundet i Østfold, på Hvaler, i Horten, Kragerø, Risør, Søgne, Stavanger, Bergen og Førde har startet et opprop.

Kraft kake
Pressemelding fra Statnett

SydVestlinken skrinlagt

29.04.2013

Statnett og Svenska Kraftnät har i fellesskap besluttet å avslutte prosjektet SydVestlinken. Årsaken er at prosjektet har vist seg samfunnsøkonomisk ulønnsomt.

Viser fra 53 til 56 av totalt 111 artikler