Du er her:

  • Østfold

Nyheter

Lobemanet - fortografert på vestkysten av Sverige

Ballastvann truer norske farvann

12.03.2013

Fremmede arter er globalt sett en av de store truslene mot biologisk mangfold. Utslipp av ballastvann fra skip i internasjonal trafikk er i dag den aktiviteten som medfører størst risiko for utilsiktet introduksjon og spredning av fremmede organismer i det marine miljøet.

Viser fra 57 til 60 av totalt 108 artikler