Du er her:

  • Østfold

Nyheter

SydVest_linken
Høringsfrist 9.januar 2012

SydVestlinken - er ute på høring.

21.10.2011

Statnetts SydVestlinken er en likestrømsforbindelse som vil ha inntil 1400 MW overføringskapasitet og det er i meldingen foreslått flere traséalternativer. Ledningen kan bli mellom 60 og 110 km lang på norsk side, og følgende kommuner kan bli berørt i Østfold: Rygge, Råde, Fredrikstad, Hvaler, Sarpsborg, Rakkestad, Aremark, Marker og Halden.

DSC00184
Grisehogst på Askersby

Hogst av Askersbyleiken, klagesaken avsluttet

20.10.2011

Viken Skog har på vegne av grunneier Rolf Helge Heieren hogd ca. 11 000 kbm tømmer på Askersby. Ytterligere 3-4 000 kbm tømmer er tenkt avvirket i samme område, i nær framtid. Hogsten har resultert i omfattende kjøreskader, hogging av en tiurleik, uvanlig store hogstflater, kjøring i bekk, skade på et fornminne mm.

DSC00192small

Siste innspurt i valgkampen

10.09.2011

Lørdag 10. september gjorde vi som de politiske partiene i Sarpsborg kommune – vi inntok torget! Vi oppfordret alle som kom til å sette seg inn i sitt parti sitt miljøprogram.

_MG_3904 NF

Søppelaksjon foran rådhuset i Sarpsborg

10.09.2011

År etter år har vi sett at søpla hoper seg opp langs veier og stier i hele fylket. Ulovlige søppelfyllinger er også et økende problem som møter lite eller ingen prioritet de fleste steder.

Viser fra 85 til 88 av totalt 111 artikler