Du er her:

  • Østfold

Nyheter

Viltkamera i hus
Vi blir overvåket på tur..

Viltkameraer ved skogsbilveier og sti.

22.10.2011 | Sist oppdatert: 08.01.2012

I Halden og Aremark har Naturvernforbundet i Halden i høst registrert viltkameraer som er oppsatt ved skogsbilveier. Disse er ikke varslet eller merket med eiers navn – eller formål med fotograferingen. Disse viltkameraene utløses ved bevegelser foran kameraet på inntil 10 – 15 meter. Plasseringen av kameraene er slik at man ønsker å registrere all bevegelse på veiene.

SydVest_linken
Høringsfrist 9.januar 2012

SydVestlinken - er ute på høring.

21.10.2011 | Sist oppdatert: 18.01.2012

Statnetts SydVestlinken er en likestrømsforbindelse som vil ha inntil 1400 MW overføringskapasitet og det er i meldingen foreslått flere traséalternativer. Ledningen kan bli mellom 60 og 110 km lang på norsk side, og følgende kommuner kan bli berørt i Østfold: Rygge, Råde, Fredrikstad, Hvaler, Sarpsborg, Rakkestad, Aremark, Marker og Halden.

DSC00184
Grisehogst på Askersby

Hogst av Askersbyleiken, klagesaken avsluttet

20.10.2011 | Sist oppdatert: 21.10.2011

Viken Skog har på vegne av grunneier Rolf Helge Heieren hogd ca. 11 000 kbm tømmer på Askersby. Ytterligere 3-4 000 kbm tømmer er tenkt avvirket i samme område, i nær framtid. Hogsten har resultert i omfattende kjøreskader, hogging av en tiurleik, uvanlig store hogstflater, kjøring i bekk, skade på et fornminne mm.

DSC00192small

Siste innspurt i valgkampen

10.09.2011 | Sist oppdatert: 10.09.2011

Lørdag 10. september gjorde vi som de politiske partiene i Sarpsborg kommune – vi inntok torget! Vi oppfordret alle som kom til å sette seg inn i sitt parti sitt miljøprogram.

Viser fra 85 til 88 av totalt 112 artikler