Du er her:

Nøkkelbiotopen.

Nøkkelbiotopen er avgrenset med blå strek. Flybildet viser skaden på østsiden av nøkkelbiotopen.

Klage på hogst i nøkkelbiotop i Lauvlunddalen i Halden

Naturvernforbundet i Østfold jobber aktivt med å kontrollere skogbrukets overholdelse av Norsk PEFC Skogstandard. Ved kontroll av et område i Lauvlunddalen i Halden kommune ble vi oppmerksom på at en nøkkelbiotop var skadet av hogst.

Klage på dette bruddet på skogbrukets miljøstandard (Norsk PEFC Skogstandard) er sendt til Halden kommune.

 

Artikkelen ble sist oppdatert: 15.05.2017