Du er her:

Nyheter

Planlagte boligområder ved Tistas munning
Jernbaneverket setter en midlertidig stopp for Tyska-utbyggingen

Halden kommunes ”Sentrumsplanen for Halden 2015-2027”

Sentrumsplanen for Halden 2015-2027 inneholder mye bra, men den lider også av betydelige mangler. Vi mener at sentrumsplanen generelt tar for lite hensyn til de ventede klimaendringene og nivåstigningen i havet. De grønne naturverdiene bør vektlegges i større grad. Forurensingen i munningen av Tista (Mølen, Tyska og Hollenderen) er alvorlig. Det er helt uavklart hvor jernbanen skal gå i fremtiden, samt at støypåvirkning i det nevnte utbyggingsområdet fra både jernbane og havna mangler i beregningen.

Kommuneplanens arealdel er ute til høring

Halden kommunes arealdel i kommuneplanen (2011- 2023)

Sist kommunplanen i Halden ble behandlet var i 2003. Denne våren behandles arealdelen i kommuneplanen. Naturvernforbundet i Halden ønsker å være på offensiven og levere inn synspunkter på planen når den legges ut på høring.