Du er her:

Skilter som viser vei til hyttene i kommuneskogen  Ulveholtet.

Skilter som viser vei til hyttene i kommuneskogen Ulveholtet. Foto: Jan-Erik Bjerkeli

Alle ut på tur - i Haldens natur.

Åpning av natursti og stimerking i Ulveholtet lørdag 9.september 2017

Naturvernforbundet i Halden innbyr til en ny, spennende, natursti med informasjon og spørsmål om naturen i Halden. Naturstien med quiz-spørsmål åpnes i Halden kommunes skog i Ulveholtet ved Østerbo lørdag 9.september. Samtidig markeres at arbeidet med å skilte og merke stiene mellom de 4 hyttene i kommuneskogen er ferdig.

Turgåere skal nå trygt kunne bruke kommuneskogen Ulveholtet og oppleve naturen der, og ta seg fram til og besøke hyttene uten bruk av kart, kompass eller GPS.
Vi har lagt opp en ny natursti med 24 poster mellom parkeringsplassen og Fosserkoia. Postene har informasjonsplakater fra Det norske Skogselskap og en «naturfag-quiz» med informasjon og spørsmål som er relevant for området.
Alt arbeide er gjort på dugnad. Gjensidigestiftelsen og Østfold fylkeskommune har gitt oss økonomisk støtte til innkjøp av materialer, orienteringstavler, skilt og lignende. Halden Kommune har som grunneier gitt oss mulighet til å gjøre denne jobben.
Arbeidet er nå ferdig, og vi vil markere dette ved å foreta en offisiell åpning lørdag 9.september.

REFERAT: 

Dårlige værutsikter  til tross, vi fikk en glimt av solen og oppholdsvær det meste av lørdagen 9.september på Ulveholtet. Tilsammen 22 personer var med på den offisielle åpningen av de merkede stiene, oppslagstavler og ny natursti på Ulveholtet. Her stilte en famile speidere fra Halden Speidergruppe med livlinekasting og en familie fra Barnas Turlag med pinnebrød. Fra halden soppforening stilte Eva Weme opp som soppkyndig og ga mange gode tips til de som ville se på hennes samling av sopp. 13 deltagere leverte inn svar på quiz-spørsmålene på naturstien på den første delen fra parkeringen til Ulveholtet. 8 personer ble trukket ut  og kunne velge seg premie. Naturstien fortsetter forøvrig videre opp til Fosserkoia. Det var speselt hyggelig at karene Erling Fosser og Harald Haug som tidligere har stått på og laftet opp Fosserkoia og Einerhaugen var tilstede.

Det var en trivelig samling rundt den nye bålplassen med bollespising og kaffe før den offisielle åpningen ble foretatt av fungerende varaordfører i Halden Elin Lexander. Innledningsvis fortalte Jan-Erik Bjerkeli om historien til stedet Ulveholtet, og om bakgrunnen for at styret i Naturvernforbundet i Halden har arbeidet med dette. Han avslutte med at "det viktigste for oss er å få barn og voksne til å komme seg ut i, bli i glad i og ta vare på naturen". Elin lexander sa i sin innledningstale at hun var glad for å ha bidratt med å stemme for at Halden kommune fredet kommuneskogen Ulveholtet, etter Plan og Bygningsloven. Hun takket for at hun fikk æren av å kunne gjenåpne Ulveholtet slik at Haldens befolkning lett kan ta seg ut i marka uten å være redd for å rote seg bort. Dermed hevet hun øksa og hogg over snora og markerte at Ulveholtet nå er lett tilgjengelig for alle turgåere.
Image

Trond Fjeld, som for 40 år siden var aktiv bruker av Ulveholtet i forbindels med sosialt ungdomsarbeide, holdt en minnetale over de personer som i nærmere trehundre år har vært smågårdsfolk og livberget seg på Ulveholtet/Bunesholtet. Gårdsdrifta ble oppgitt tidlig på 50-tallet og låvebygningen ble stående til utpå 90-tallet. De husene som står her nå har Halden kommune satt opp. - Nøkkelen til de to hyttene på Ulveholtet kan man få låne av Halden kommune etter avtale.